Wiadomości

Ochrona prywatności moich klientów nie pozwala mi na podawanie ich nazwisk, czy sygnatur akt spraw, ale w ostatnim czasie pozytywnie zakończyły się postępowania dotyczące między innymi:

 • osób, którym firmy ubezpieczeniowe usiłowały wmówić ich przyczynienie się do powstania szkody,
 • osób, które ucierpiały na skutek niestarannej opieki szpitalnej, lub niewłaściwej informacji otrzymanej podczas opuszczania szpitala, przez co doznały zakrzepicy, zakażeń itp.
 • osób, które ucierpiały na skutek błędnej diagnozy
 • pacjentów, którym podczas operacji uszkodzono organ inny niż operowany
 • dzieci, które wtargnęły na jezdnię i zostały potracone przez samochód
 • rodzin ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy
 • osób, które zginęły w wypadku na skutek niesprawności służbowego samochodu
 • osób, które same będąc w stanie nietrzeźwości zostały potrącone przez pojazd ( niezależnie, czy były na przejściu dla pieszych, czy też nie)
 • osób, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu, lecz nie były sprawcami wypadku, w którym ucierpiały
 • ofiar wypadków, których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia
 • osób, które doznały szkody na śliskim chodniku, jezdni, schodach
 • ofiar wypadków w pracy, nawet, jeśli pracownik nie był zarejestrowany
 • osób, które spotkały się z niestaranną opieką medyczną, przez co doznały szkody
 • ofiar zakażeń szpitalnych
 • osób, które doznały szkody z powodu opieszałości lub ignorancji urzędniczej
 • osób, na które organy władzy publicznej nałożyły karę za wycinkę drzew lub zajęcie pasa drogowego
 • osób, które ze względu na niewdzięczność obdarowanych zdecydowały się odwołać darowizny ( nieruchomości)
 • osób, które mimo przedawnienia roszczeń były nadal niepokojone przez firmy windykacyjne
 • osób poszkodowanych przez niekorzystne dla nich decyzje administracyjne, w tym podatkowe
 • osób, którym władze samorządowe odmówiły zapłaty za zlecone im usługi

Kontakt

Napisz do nas i dowiedz się
jak możemy Ci pomóc

Dziękujemy!
Wystąpił nieznany błąd!