Kancelaria Prawna Leszek Krupanek

Zakres usług

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług najwyższej jakości

Zastanawiasz się co możemy Ci zaoferować?? Wszystko co najlepsze...

Wypadek i co dalej?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym w sposób przez siebie niezawiniony doznaje krzywdy polegającej na cierpieniu fizycznym, stresie, obawie o swoją przyszłość, a nawet o los najbliższych.

Błąd lekarski

Historia błędów lekarskich jest tak stara, jak historia medycyny. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi! Nie znaczy to jednak, że za wyrządzoną szkodę nie należy się rekompensata…

Przeliczenie/kapitalizacja renty wypadkowej

Takie świadczenie może poszkodowanemu zapewnić „nowy start” w życiu: zakup mieszkania, samochodu, założenie firmy, zakup lokali pod wynajem w celu osiągania stałych dochodów…

Bogate, wieloletnie doświadczenie, pozwala Nam na to byśmy w skuteczny sposób mogli wspierać Naszych klientów i reprezentować ich w takich sprawach jak:

Wszystkie sprawy naszych klientów traktujemy jak nasze własne. Dokładamy wszelkich starań by sprawa zakńczyła się zgodnie z najlepszym interesem naszego klienta.

W prowadzonych sprawach często korzystamy ze specjalistycznych ekspertyz oraz opinii rzeczoznawców. Wsparcie wyspecjalizowanych fachowców wlywa pozytywnie na przebieg prowadzonego postepowania.

Kancelaria Prawna Leszek Krupanek

Ochrona prywatności moich klientów nie pozwala mi na podawanie ich nazwisk, czy sygnatur akt spraw, ale w ostatnim czasie pozytywnie zakończyły się postępowania dotyczące między innymi:

Dowiedz się jak zadbać o swoje interesy.
Każda osoba, która nie ze swojej winy doznała uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub padła ofiarą zakażenia szpitalnego, ma prawo do rekompensaty.
Aby uzyskać rekompensatę, należy przed ubezpieczycielem sprawcy, czy też przed sądem móc wykazać (udowodnić) zarówno sam przebieg wypadków, które wywołały szkodę, jak i rozmiar doznanej szkody. Dlatego tez ważne jest, aby na bieżąco kompletować dokumenty opisujące:

Nie zalecam przy tym nawiązywania kontaktu z osobami (instytucjami) odpowiedzialnymi za szkodę a w szczególności składania jakichkolwiek oświadczeń woli, czy też deklaracji ugodowego załatwienia sprawy. Takie kroki najczęściej prowadzą do większego pokrzywdzenia osoby, która i tak już została poszkodowana.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, to wielkie korporacje mające olbrzymie doświadczenie w unikaniu wypłaty należnych świadczeń lub w ich zaniżaniu. Wynik starcia z taką instytucją jest dla poszkodowanego łatwy do przewidzenia. Po prostu trzeba skorzystać z usług specjalisty, który zna prawo, ma doświadczenie i będzie w stanie przeciwstawić się zabiegom firmy ubezpieczeniowej, zmierzającym do pomniejszenia zakresu jej odpowiedzialności za szkodę lub wręcz uchyleniu się od takowej odpowiedzialności.

Poza tym:
Zalecam daleko idącą ostrożność w korzystaniu z wszelkiego rodzaju forów internetowych, gdzie panuje tzw. marketing szeptany. Po prostu pracownicy dużych spółek odszkodowawczych Lub nawet wynajęte przez nie zewnętrzne firmy podszywają się pod osoby poszkodowane i wychwalają odpowiednie spółki, sugerując, że w ciągu kilku tygodni otrzymali niewiarygodnie wysokie odszkodowania. Rzeczywistość jest jednak inna, o czym świadczy coraz większa ilość zgłaszających się do mnie osób, które pierwotnie uległy takiej formie reklamy, a po pewnym czasie okazało się, że zaproponowane im świadczenia są daleko mniejsze od sugerowanych czy wręcz obiecywanych.

Niestety częstokroć okazuje się, że spółka odszkodowawcza zwarła w imieniu poszkodowanego ugodę, zrzekając się w jego imieniu dalszych roszczeń. Uchylenie się od skutków takiej ugody jest bardzo kłopotliwe i nieczęsto się udaje. Z tego też tytułu zalecam wszystkim poszkodowanym znaczną ostrożność przy czytaniu postów pisanych przez „zachwyconych klientów” – gdyż w większości przypadków jest to pułapka zastawiona na osobę, szukającą pomocy w nieszczęściu, o czym warto pamiętać.

Kancelaria Prawna Leszek Krupanek

Nowoczesna kancelaria prawna oferuje doradztwo, wsparcie prawne i zarządzanie dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom

Bankowość & Finanse

Jestem w stanie realnie pomóc Państwu w sporach z bankami i instytucjami finansowymi na tle rodzaju i jakości świadczonych usług finansowych. Z uwagi na naturę takich spraw wymagają one gruntownej wiedzy i doświadczenia które posiadam.

Procedura nabywania przedsiębiorstwa

Nie są nam obce sprawy związane z przejęciem, zakupem lub fuzja przedsiębiorstw. To rodzaj spraw gdzie trzeba doskonale umieć się wczóć  w obie srtony by wzajemne relacje przyniosły jak największe korzyści wszystkim stronom.

Prawo kontraktowe

Wspieramy naszych klientów przy przygotowaniu i weryfikacji wszelkiego rodzaju umów kontraktowych, reprezentujemy naszych klientów sporach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług wynikających z umów handlowych.

Kredyty Frankowe

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we franku szwajcarskim.  3 października 2019 roku wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że można ustalić nieważność umowy.

Unieważnianie umów Getin Bank

Wiele umów zawieranych przez Getin Bank lub przez Velo Bank jest niekorzystna dla klientów. Są pisane językiem niezrozumiałym, a wyliczenia w umowach oparte są o wirtualne dane. Unieważnić można umowy nie tylko zawarte we frankach, ale także w złotówkach.

Masz problemy, ale nie możesz się z nikim skonsultować?
My rozwiążemy Twój problem

Zadzwoń
(+48) 32 253-02-45
(+48) 731 13 13 13