Inne sprawy

Inne sprawy

Z BIEGIEM LAT KLIENCI, KTÓRZY PIERWOTNIE ZAUFALI MI ZLECAJĄC UZYSKANIE DLA NICH ODSZKODOWAŃ , ZADOWOLENI Z DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY, ZACZĘLI MI POWIERZAĆ SWOJE INNE PROBLEMY. BYŁY TO SPRAWY:

 • poszukiwania majątku osoby zmarłej,
 • o podział majątku dorobkowego po rozwodzie lub separacji,
 • o odwołanie darowizny nieruchomości,
 • o rozwód,
 • o podział majątku,
 • egzekucyjne ( ochrona przed egzekucją),
 • związane z wywłaszczeniem,
 • windykacyjne (sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu),
 • spadkowe, o podział spadku (nabycia, odrzucenia spadków, ochrona przed długami spadkowymi, poszukiwania majątku spadkowego, realizacja prawa do zachowku, zapisu i polecenia),
 • karne, karne wykonawcze,
 • związane z działalnością gospodarczą (w tym karno-skarbowe).

W ten sposób nabrałem doświadczenia również w innych dziedzinach prawa niż ta, w której od początku prowadzenia kancelarii chciałem się specjalizować – czyli roszczenia odszkodowawcze. Skoro zaś pomogłem już podobnych sprawach, to gotów jestem nadal świadczyć podobne usługi.

PAMIĘTAJ: KIEDY INNI BEZRADNIE ROZKŁADAJĄ RĘCE, JA PODAJĘ POMOCNĄ DŁOŃ.