Jak postępować

Dowiedz się jak zadbać o swoje interesy.

Każda osoba, która nie ze swojej winy doznała uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub padła ofiarą zakażenia szpitalnego, ma prawo do rekompensaty.

Aby uzyskać rekompensatę, należy przed ubezpieczycielem sprawcy, czy też przed sądem móc wykazać (udowodnić) zarówno sam przebieg wypadków, które wywołały szkodę, jak i rozmiar doznanej szkody. Dlatego tez ważne jest, aby na bieżąco kompletować dokumenty opisujące:

  • samo zdarzenie,
  • rozmiary uszczerbku na zdrowiu ( przebieg leczenia, rozpoznanie),
  • rozmiary poniesionych szkód materialnych ( strata finansowa, utracone zarobki itp.).

Nie zalecam przy tym nawiązywania kontaktu z osobami (instytucjami) odpowiedzialnymi za szkodę a w szczególności składania jakichkolwiek oświadczeń woli, czy też deklaracji ugodowego załatwienia sprawy. Takie kroki najczęściej prowadzą do większego pokrzywdzenia osoby, która i tak już została poszkodowana.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, to wielkie korporacje mające olbrzymie doświadczenie w unikaniu wypłaty należnych świadczeń lub w ich zaniżaniu. Wynik starcia z taką instytucją jest dla poszkodowanego łatwy do przewidzenia. Po prostu trzeba skorzystać z usług specjalisty, który zna prawo, ma doświadczenie i będzie w stanie przeciwstawić się zabiegom firmy ubezpieczeniowej, zmierzającym do pomniejszenia zakresu jej odpowiedzialności za szkodę lub wręcz uchyleniu się od takowej odpowiedzialności.

Poza tym:
Zalecam daleko idącą ostrożność w korzystaniu z wszelkiego rodzaju forów internetowych, gdzie panuje tzw. marketing szeptany. Po prostu pracownicy dużych spółek odszkodowawczych Lub nawet wynajęte przez nie zewnętrzne firmy podszywają się pod osoby poszkodowane i wychwalają odpowiednie spółki, sugerując, że w ciągu kilku tygodni otrzymali niewiarygodnie wysokie odszkodowania. Rzeczywistość jest jednak inna, o czym świadczy coraz większa ilość zgłaszających się do mnie osób, które pierwotnie uległy takiej formie reklamy, a po pewnym czasie okazało się, że zaproponowane im świadczenia są daleko mniejsze od sugerowanych czy wręcz obiecywanych.

Niestety częstokroć okazuje się, że spółka odszkodowawcza zwarła w imieniu poszkodowanego ugodę, zrzekając się w jego imieniu dalszych roszczeń. Uchylenie się od skutków takiej ugody jest bardzo kłopotliwe i nieczęsto się udaje. Z tego też tytułu zalecam wszystkim poszkodowanym znaczną ostrożność przy czytaniu postów pisanych przez „zachwyconych klientów” – gdyż w większości przypadków jest to pułapka zastawiona na osobę, szukającą pomocy w nieszczęściu, o czym warto pamiętać.