Praktyka

Ochrona prywatności moich klientów nie pozwala mi na podawanie ich nazwisk, czy sygnatur akt spraw, ale w ostatnim czasie pozytywnie zakończyły się postępowania dotyczące między innymi:

 • osób, którym firmy ubezpieczeniowe usiłowały wmówić ich przyczynienie się do powstania szkody,
 • osób, które ucierpiały na skutek niestarannej opieki szpitalnej, lub niewłaściwej informacji,
 • otrzymanej podczas opuszczania szpitala, przez co doznały zakrzepicy, zakażeń itp.
 • osób, które ucierpiały na skutek błędnej diagnozy,
 • pacjentów, którym podczas operacji uszkodzono organ inny niż operowany,
 • dzieci, które wtargnęły na jezdnię i zostały potracone przez samochód,
 • rodzin ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy,
 • osób, które zginęły w wypadku na skutek niesprawności służbowego samochodu,
 • osób, które same będąc w stanie nietrzeźwości zostały potrącone przez pojazd (niezależnie, czy były na przejściu dla pieszych, czy też nie),
 • osób, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu, lecz nie były sprawcami wypadku, w którym ucierpiały,
 • ofiar wypadków, których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • osób, które doznały szkody na śliskim chodniku, jezdni, schodach,
 • ofiar wypadków w pracy, nawet, jeśli pracownik nie był zarejestrowany,
 • osób, które spotkały się z niestaranną opieką medyczną, przez co doznały szkody,
 • ofiar zakażeń szpitalnych,
 • osób, które doznały szkody z powodu opieszałości lub ignorancji urzędniczej,
 • osób, na które organy władzy publicznej nałożyły karę za wycinkę drzew lub zajęcie pasa drogowego,
 • osób, które ze względu na niewdzięczność obdarowanych zdecydowały się odwołać darowizny (nieruchomości),
 • osób, które mimo przedawnienia roszczeń były nadal niepokojone przez firmy windykacyjne,
 • osób poszkodowanych przez niekorzystne dla nich decyzje administracyjne, w tym podatkowe,
 • osób, którym władze samorządowe odmówiły zapłaty za zlecone im usługi.