Współpraca

W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ROZWOJEM PROWADZONEJ PRZEZE MNIE KANCELARII ZAPRASZAM OSOBY Z TERENU CAŁEGO KRAJU, CELEM STWORZENIA SIECI WSPÓŁPRACOWNIKÓW.

Jeśli w swoim życiu zawodowym stykasz się z osobami poszkodowanymi , a osoby takie wykazują chęć skorzystania z wyspecjalizowanych usług prawniczych – proponuje korzystną dla wszystkich trzech stron współpracę, polegającą na informowaniu potencjalnych klientów o możliwości uzyskania pomocy prawnej i w razie okazania zainteresowania moją ofertą – na umożliwieniu takiej osobie skontaktowania się z prowadzoną przeze mnie kancelarią.