Kancelaria Prawna Leszek Krupanek

Błąd lekarski

Błąd lekarski
Zła diagnoza, niestaranne leczenie, zakażenie szpitalne: to wymaga rekompensaty!

Historia błędów lekarskich jest tak stara, jak historia medycyny. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi! Nie znaczy to jednak, że za wyrządzoną szkodę nie należy się rekompensata…

Osobie, która na skutek nieprawidłowego, czy niestarannego leczenia, błędu lekarskiego lub niedbałej pielęgnacji przez personel medyczny doznała uszczerbku na zdrowiu, lub poniosła szkody materialne, przysługują roszczenia o naprawienie poniesionej szkody. Z tego tytułu poszkodowany może liczyć na:

Pokrewną kategorią zdarzeń przynoszących szkodę do błędów lekarskich są zakażenia szpitalne.
Zakażania pacjentów groźnymi, bo odpornymi na działanie antybiotyków szczepami bakterii stały się ostatnio prawdziwą plagą w polskich szpitalach. każdy z takich przypadków to potencjalne ryzyko śmierci pacjenta.

Pamiętaj, jako pacjent zakładu leczniczego (szpitala, przychodni ambulatorium, stacji dializ itp.) masz prawo do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Jeśli więc do zakażenia szpitalnego doszło, a wykryta bakteria jest tzw. szczepem szpitalnym (np. gronkowiec złocisty MRSA, czy inne tzw. patogeny alarmowe), to każdorazowo należy Ci się zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu lub narażenie Cię na utratę zdrowia, a czasami nawet życia. Występując o należne Ci świadczenia, nie pogarszamy więc sytuacji materialnej bezpośrednio odpowiedzialnego za szkodę i wbrew twierdzeniom wielu przedstawicieli służby zdrowia, uzyskiwanie odszkodowań za błędy lekarskie nie ma negatywnego wpływu na poziom obsługi innych pacjentów.
Wręcz przeciwnie – doświadczenie uczy, że szpitale, którym udowodniono błędy lekarskie (i z tego tytułu poszkodowani otrzymali należne im świadczenia) znacząco poprawiają jakość świadczonych usług, gdyż najczęściej ich personel przywiązuje większą wagę do działania z należytą starannością. Paradoksalnie więc stanowcze egzekwowanie należnych pacjentom praw wychodzi placówkom służby zdrowia – „na zdrowie”.

Masz problemy, ale nie możesz się z nikim skonsultować?
My rozwiążemy Twój problem

Zadzwoń
(+48) 32 253-02-45
(+48) 731 13 13 13