Zakres usług

Wypadek i co dalej?

Sprawdź jakie świadczenia należą się osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich bliskim.

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym w sposób przez siebie niezawiniony doznaje krzywdy polegającej na cierpieniu fizycznym, stresie, obawie o swoją przyszłość, a nawet o los najbliższych.

Zostaje ona również pozbawiona możliwości realizacji swoich życiowych planów, wypełniania swoich obowiązków, prowadzenia dotychczasowego życia osobistego, zawodowego itp.

Nie można tego przeliczyć na pieniądze, gdyż żadna kwota nie zrekompensuje cierpienia, straconych szans, utraty wspólnych chwil z bliskimi oraz niezrealizowanych marzeń. Nie oznacza to, że osoba poszkodowana nie powinna otrzymać od sprawcy określonego odszkodowania powypadkowego, które choćby częściowo pomogłoby jej ponownie zaistnieć w życiu zawodowym, a poprzez poprawienie komfortu życia również dać szansę na powrót do równowagi po traumatycznych przeżyciach.
Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługuje roszczenie (odszkodowanie powypadkowe) w stosunku do sprawcy wypadku (lub jego ubezpieczyciela) obejmujące świadczenia za:

 • doznany uszczerbek na zdrowiu,
 • krzywdę (ból, cierpienie, stres),
 • utracone zarobki oraz zmniejszenie się możliwości zarobkowych poszkodowanego,
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia ortopedycznego,
 • pogorszenie się komfortu życia wynikające z utraty zdrowia, traumy po wypadku itp.

Reasumując, jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym – walcz o to, co ci się należy. Zajmujemy się również sprawami wypadków przy pracy i odszkodowaniami z nimi związanymi.

Błąd lekarski

Zła diagnoza, niestaranne leczenie, zakażenie szpitalne: to wymaga rekompensaty!

Historia błędów lekarskich jest tak stara, jak historia medycyny. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi! Nie znaczy to jednak, że za wyrządzoną szkodę nie należy się rekompensata…

Osobie, która na skutek nieprawidłowego, czy niestarannego leczenia, błędu lekarskiego lub niedbałej pielęgnacji przez personel medyczny doznała uszczerbku na zdrowiu, lub poniosła szkody materialne, przysługują roszczenia o naprawienie poniesionej szkody. Z tego tytułu poszkodowany może liczyć na:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, ból cierpienie, stres),
 • odszkodowanie (z tytułu poniesionych wydatków, utraconych zarobków itp.),
 • rentę wyrównawczą (z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych możliwości zarobkowych czy widoków na powodzenie w przyszłości).

Pokrewną kategorią zdarzeń przynoszących szkodę do błędów lekarskich są zakażenia szpitalne.
Zakażania pacjentów groźnymi, bo odpornymi na działanie antybiotyków szczepami bakterii stały się ostatnio prawdziwą plagą w polskich szpitalach. każdy z takich przypadków to potencjalne ryzyko śmierci pacjenta.

Pamiętaj, jako pacjent zakładu leczniczego (szpitala, przychodni ambulatorium, stacji dializ itp.) masz prawo do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Jeśli więc do zakażenia szpitalnego doszło, a wykryta bakteria jest tzw. szczepem szpitalnym (np. gronkowiec złocisty MRSA, czy inne tzw. patogeny alarmowe), to każdorazowo należy Ci się zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu lub narażenie Cię na utratę zdrowia, a czasami nawet życia. Występując o należne Ci świadczenia, nie pogarszamy więc sytuacji materialnej bezpośrednio odpowiedzialnego za szkodę i wbrew twierdzeniom wielu przedstawicieli służby zdrowia, uzyskiwanie odszkodowań za błędy lekarskie nie ma negatywnego wpływu na poziom obsługi innych pacjentów.
Wręcz przeciwnie – doświadczenie uczy, że szpitale, którym udowodniono błędy lekarskie (i z tego tytułu poszkodowani otrzymali należne im świadczenia) znacząco poprawiają jakość świadczonych usług, gdyż najczęściej ich personel przywiązuje większą wagę do działania z należytą starannością. Paradoksalnie więc stanowcze egzekwowanie należnych pacjentom praw wychodzi placówkom służby zdrowia – „na zdrowie”.

Przeliczenie /
kapitalizacja renty

Uwaga! Jeśli otrzymujesz rentę wyrównawczą z ubezpieczenia sprawcy wypadku lub błędu lekarskiego, pamiętaj, że co kilka lat można uaktualnić wysokość takiej renty.

Jednak co najważniejsze: rentę wyrównawczą można zamienić na jednorazowe odszkodowanie, którego wysokość może sięgnąć kilkuset tysięcy, a nawet kwota ta może przekraczać milion złotych.

Takie świadczenie może poszkodowanemu zapewnić „nowy start” w życiu: zakup mieszkania, samochodu, założenie firmy, zakup lokali pod wynajem (w celu osiągania stałych dochodów) czy też wykupienie instrumentów finansowych (akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób młodych lub „w średnim wieku”, czyli do 55 lat. Sprawdź, czy zamiast niewielkich sum wypłacanych Ci comiesięcznie lub kwartalnie nie masz szansy na jednorazową, ale potężną gotówkę, która może zmienić Twoje życie. Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem – napisz lub zadzwoń.

I jeszcze jedno: takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób, które mają problemy z komornikami, którzy często zabierają większą część renty…

Inne sprawy

Z biegiem lat klienci, którzy pierwotnie zaufali mi zlecając uzyskanie dla nich odszkodowań, zadowoleni z dotychczasowej współpracy, zaczęli mi powierzać swoje inne problemy.
Były to sprawy:

 • poszukiwania majątku osoby zmarłej,
 • o podział majątku dorobkowego po rozwodzie lub separacji,
 • o odwołanie darowizny nieruchomości,
 • o rozwód,
 • o podział majątku,
 • egzekucyjne (ochrona przed egzekucją),
 • związane z wywłaszczeniem,
 • windykacyjne (sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu),
 • spadkowe, o podział spadku (nabycia, odrzucenia spadków, ochrona przed długami spadkowymi, poszukiwania majątku spadkowego, realizacja prawa do zachowku, zapisu i polecenia),
 • karne, karne wykonawcze,
 • związane z działalnością gospodarczą (w tym karno-skarbowe).

W ten sposób nabrałem doświadczenia również w innych dziedzinach prawa niż ta, w której od początku prowadzenia kancelarii chciałem się specjalizować – czyli roszczenia odszkodowawcze. Skoro zaś pomogłem już podobnych sprawach, to gotów jestem nadal świadczyć podobne usługi.
Pamiętaj: kiedy inni bezradnie rozkładają ręce, Ja podaję pomocną dłoń.