Przeliczenie/ kapitalizacja renty

UWAGA! JEŚLI OTRZYMUJESZ RENTĘ WYRÓWNAWCZĄ Z UBEZPIECZENIA SPRAWCY WYPADKU ( LUB BŁĘDU LEKARSKIEGO), PAMIĘTAJ, ŻE CO KILKA LAT MOŻNA UAKTUALNIĆ WYSOKOŚĆ TAKIEJ RENTY.

Jednak co najważniejsze: rentę wyrównawczą można zamienić na jednorazowe odszkodowanie, którego wysokość może sięgnąć kilkuset tysięcy, a nawet kwota ta może przekraczać milion złotych.

Takie świadczenie może poszkodowanemu zapewnić
„nowy start” w życiu: zakup mieszkania, samochodu, założenie firmy, zakup lokali pod wynajem ( w celu osiągania stałych dochodów) czy też wykupienie instrumentów finansowych ( akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych ). Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób młodych lub „w średnim wieku” czyli do 55 lat. Sprawdź, czy zamiast niewielkich sum wypłacanych Ci comiesięcznie ( lub kwartalnie)

nie masz szansy na jednorazową, ale potężną gotówkę, która może zmienić Twoje życie. Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem – napisz lub zadzwoń.

I JESZCZE JEDNO: TAKIE ROZWIĄZANIE JEST SZCZEGÓLNIE KORZYSTNE DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEMY Z KOMORNIKAMI, KTÓRZY CZĘSTO ZABIERAJĄ WIĘKSZĄ CZĘŚĆ RENTY…