Kancelaria Prawna Leszek Krupanek

Z życia kancelarii

Kapitalizacja renty powypadkowej: czy warto?

Wielu z moich klientów otrzymuje renty powypadkowe z tytułu zmniejszonych możliwości zarobkowych oraz zwiększonych potrzeb. Jednakże sąd może „z ważnych powodów” zamienić rentę za jednorazowe świadczenie. Daje to osobom poszkodowanym ( czy to na skutek wypadku, czy też błędu medycznego) niepowtarzalną możliwość rozpoczęcia nowego życia, swoistego „drugiego startu”.

Okazuje się bowiem, że obecnie wypłacane świadczenia w ramach tzw. kapitalizacji renty potrafią przekroczyć milion złotych, co pozwala nie tylko na finansowe usamodzielnienia się osoby niepełnosprawnej, lecz przede wszystkim jednorazowa kwota wypłacona zamiast renty stanowić może doskonałą bazę na przyszłość. Dzięki niej poszkodowany może bowiem nie tylko zapewnić sobie komfortowe warunki bytowe, lecz dokonując odpowiednich inwestycji może taka osoba zadbać o stały napływ środków do życia kupując chociażby lokale do wynajęcia, aktywizując się zawodowo, czy też lokując środki w instrumenty finansowe.

W ciągu ostatniego roku kilku z moich byłych klientów, którym pomogłem wcześniej uzyskać rentę powypadkową zdecydowało się na kapitalizację renty. Osoby te wpierw zadbały o swoje potrzeby bytowe a następnie dokonały inwestycji w mieszkania na wynajem, złożenie lokat, wykup obligacji, czy nawet kupno apartamentu w Chorwacji, którego wynajęcie już w pierwszym sezonie dało wymierne korzyści. Co jednak najważniejsze: osoby, które do tej pory biernie spędzały czas przykute do wózka inwalidzkiego, bądź w inny sposób ograniczone w codziennym funkcjonowaniu nagle stały się ( mimo nadal istniejącej niepełnosprawności ) aktywne życiowo. Znalazły motywację do pokonywania kolejnych barier, zaś możliwość prowadzenia małej firmy, czy też zarządzania aktywami wyzwoliła w nich inicjatywę i w co najmniej dużej części przywróciła te osoby do aktywnego życia w społeczeństwie.

Zamiast bowiem pasywnie czekać na comiesięczną rentę moi klienci odkryli w sobie dawno zapomniane uczucie, że przyszłość może się rysować w jasnych barwach. Dlatego też moim zdaniem, jeśli tylko poszkodowany jest osobą racjonalną o otwartym umyśle, to powinien co najmniej rozważyć kapitalizację otrzymywanej dotychczas renty i spróbować za uzyskane tą drogą środki uwolnić się od upokarzającej pomocy ze strony innych, a być może nawet samemu innym zacząć pomagać ( jedna z moich klientek zamierza otworzyć firmę zajmującą się zapewnianiem osobom niepełnosprawnym rehabilitacji w warunkach domowych i pomocy w uzyskiwaniu świadczeń z innych źródeł).

Jednym słowem warto zastanowić się nad zamianą renty na sumę, która pomoże stanąć na własne nogi i znów decydować o swoim życiu – jak przed wypadkiem.

W przypadku podjęcia decyzji o kapitalizacji renty służę pomocą w opracowaniu wniosku, wykazaniu jakie kwoty są niezbędne do realizacji założonych celów a przede wszystkim służę pomocą w negocjacjach z podmiotem wypłacającym rentę tak, aby otrzymane świadczenie było jak najwyższe.

Kapitalizacja renty? Tak, to się może bardzo opłacać

Masz problemy, ale nie możesz się z nikim skonsultować?
My rozwiążemy Twój problem

Zadzwoń
(+48) 32 253-02-45
(+48) 731 13 13 13